Support Organisaties

ONDERSTEUNEN ALS ZZP’ER / VERENIGING / BEDRIJF / COÖPERATIE DOOR

 • een donatie/gift te doen;
 • een dialoogbijeenkomst te (co-)financieren;
 • personeel/afdeling/team dat een dialoogbijeenkomst ondersteunt:
  • financieel: b.v. geldopbrengst van een actie en/of speciale geldinzameling door/binnen team/afdeling etc.;
  • persoonlijk: bijv. ontvangst; catering; aankleding; PR/marketing van een bijeenkomst; presentatie/lezing rondom maatschappelijke waarde creëren/delen/ vermeerderen en/of een aan het platform en/of arbeidsparticipatie gerelateerd onderwerp;
  • natura: eindejaarspakket/-bonus; aanwezig zijn bij een dialoogbijeenkomst van het platform etc.
 • het platform uit te nodigen voor aanwezigheid bij, deelname aan een activiteit/bijeen komst die uw organisatie organiseert;
 • adoptie: bijvoorbeeld het gezamenlijk avondeten tijdens een dialoogbijeenkomst ter plaatse verzorgen;
 • sponsoring: bijvoorbeeld door logo/naam van uw organisatie op T-shirts van onze vrijwilligers tijdens een/meerdere dialoog-/netwerkbijeenkomst(-en).

ACTIVITEITEN DIE U ZOU KUNNEN (MEE-)FINANCIEREN:

 • vrijwilligersbijeenkomsten (zoals kwartaalbijeenkomst terug- en vooruitblik door
  het platform);
 • kortdurende individuele scholing/vorming (b.v. social media gebruik) of groeps-
  scholing/-vorming (b.v. dialoog als middel om gezamenlijk te leren/ontwikkelen);
 • reiskosten/lunchkosten van vrijwilligers die naar cursus/scholing gaan;
 • intervisie/begeleiding (o.a. reflectie op eigen handelen binnen het platform);
 • registratie bij vakvereniging-/beroepsvereniging (bijv. vertrouwenspersonen en/of vrijwilligers met ervaringsdeskundige achtergrond);
 • presentaties/lezingen rondom een aan arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige achtergrond GGZ en/of het platform gelieerd onderwerp.

U kunt uw donatie overmaken op NL08 TRIO 0338 6039 05 t.n.v. Stichting Platform SamenWerken Leiden. Opdracht tot (periodieke) incasso geeft u door het formulier onder de link uit te printen, in te vullen en te versturen naar het postadres dat erop staat of door een mail te sturen naar pfsamenwerken@gmail.com met uw

 • voor-/achternaam;
 • woonplaats;
 • rekeningnummer;
 • incassobedrag;
 • frequentie/termijnen;
 • handtekening.

Een digitaal certificaat ter bevestiging van uw donatie/incasso voor uw financiële administratie ontvangt u retour.

Heeft u een specifieke activiteit in gedachten die u zou willen (mede-) financieren, neem contact op via pfsamenwerken@gmail.com of app/sms/bel 06 – 833 92 544.

Hartelijk dank!