BurgerManifestInStilte 2022 CitizenManifestInSilence 2022

Loop met ons mee: zie onze promo

13 september 2022 | Vertrek 16.30u Café De Pomerans Maredijk 2 | Bestemming 17.30u Hogewoerdsbrug 🙏 BurgerManifestInStilte #NietZonderOns071🙏

Elke 2e dinsdag van september 16.30u

Walk with us: watch our promo

September 13, 2022 | Depart. 16.30h Café De Pomerans Maredijk 2 | Destination 17.30h Hogewoerdsbrug 🙏CitizenManifestInSilence#NotWithoutUs071🙏

Every 2nd Tuesday of September 16.30h

Ziekte. Arbeidsloos. Zonder Netwerk. Zonder Woning. Iedereen die het treft wil ook dan ertoe doen als mens. Dat vraagt iets van ons.

Het BurgerManifestInStilte #NietZonderOns071 is een jaarlijkse oproep aan ons allen tot bewustwording, tot verbondenheid met kwetsbare medeburgers*), beseffend ‘dit kan ook mij overkomen’. Zelfs morgen. Iedereen wil ook dan gezien worden, erbij blijven horen, ertoe doen. Als mens. Door deelname aan het BurgerManifestInStilte #NietZonderOns071 laten we dit menselijke verlangen aan elkaar en aan de stad zien.

. . . Stil worden . . . Vertragen . . . Ruimte maken . . .

Voor Jezelf . . . Voor de Ander . . .

Loop met ons mee: 13 september 2022 | Vertrek 15.00u Café De Pomerans Maredijk 2 | Bestemming 16.00u Hogewoerdsbrug. We lopen op ruime afstand achter elkaar (lint)!

*) Kwetsbare Burgers: “Burgers die risico lopen om een achterstand in de maatschappij op te lopen of in een sociaal isolement te raken, zoals * mensen met een lichamelijke beperking; * mensen met langdurige psychische problemen; * mensen met een verstandelijke beperking; * mensen met psychosociale ( inclusief materiële ) problemen; * mensen met lichte opvoed – en opgroeiproblemen;  * mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld; * mensen die uitgestoten ( dreigen te ) worden wegens hun seksuele oriëntatie; * mensen met meervoudige problematiek ( o.a. verslaafden, daklozen ).” www.movisie.nl

5 JAAR VN-VERDRAG MENSEN MET EEN HANDICAP REDEN VOOR EEN FEESTJE?

14 juli 2021, was het 5 jaar geleden dat in Nederland het VN-verdrag Handicap in werking trad. Hoe staat het er nu voor?