5-e BurgerManifestInStilte Stads Wandeling | 5-th CitizenManifestInSilence City Walk

→ N.B. bezoek deze pagina opnieuw voor aanpassingen / nieuwe info ←

Loop met ons mee, vier verscheidenheid:

12 september 2023 | Vertrek 16.00u | Nieuwstraat 7 Bestemming 19.30u Garenmarktplein BurgerManifestInStilte #NietZonderOns071

Elke 2e dinsdag van september 16.00u

Walk with us, celebrate variety:

September 12, 2023 | Depart. 16.00h | Nieuwstraat 7 Destination 19.30h Garenmarktplein CitizenManifestInSilence #NotWithoutUs071

Every 2nd Tuesday of September 16.00h

Ziekte … Arbeidsloos … Zonder Netwerk … Zonder Woning … Anders … Iedereen die het is, wil ook dan ertoe doen als mens.

BurgerManifestInStilte #NietZonderOns071 is een jaarlijkse oproep aan ons allen tot bewustwording, tot verbondenheid met kwetsbare medeburgers*), beseffend ‘dit kan ook mij overkomen’. Zelfs morgen. Iedereen wil ook dan gezien worden, erbij blijven horen, ertoe doen. Als mens. We vieren dat de kracht, energie, eigenheid en schoonheid van ‘anders zijn’ groot is. Door deelname aan BurgerManifestInStilte #NietZonderOns071 laten we dit aan elkaar en aan de stad zien.

. . . O m – h e t – v e r m o e d e n – d a t – w e – a n d e r s – k u n n e n . . .

Loop met ons mee: 12 september 2023 | Vertrek 16.00u Nieuwstraat 7 | Bestemming 19.30u Garenmarktplein voor kort eenvoudig avondprogramma met hapje / drankje.

→ N.B. bezoek deze pagina opnieuw voor aanpassingen / nieuwe info ←

*) Kwetsbare Burgers: “Burgers die risico lopen om een achterstand in de maatschappij op te lopen of in een sociaal isolement te raken, zoals * mensen met een lichamelijke beperking; * mensen met langdurige psychische problemen; * mensen met een verstandelijke beperking; * mensen met psychosociale ( inclusief materiële ) problemen; * mensen met lichte opvoed – en opgroeiproblemen;  * mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld; * mensen die uitgestoten ( dreigen te ) worden wegens hun seksuele oriëntatie; * mensen met meervoudige problematiek ( o.a. verslaafden, daklozen ).” www.movisie.nl

5 JAAR VN-VERDRAG MENSEN MET EEN HANDICAP REDEN VOOR EEN FEESTJE?

14 juni 2022 was het 6 jaar geleden dat in Nederland het VN-verdrag Handicap in werking trad. Hoe staat het er nu voor?