BurgerManifestInStilte 2022 Stadswandeling CitizenManifestInSilence 2022 City Walk

Loop met ons mee:

12 september 2023 | Vertrek 16.00u | Hogewoerdsbrug Bestemming 17.30u BurgerManifestInStilte #NietZonderOns071

Elke 2e dinsdag van september 16.00u

Walk with us:

September 12, 2023 | Depart. 16.00h | Hogewoerdsbrug Destination 17.30h CitizenManifestInSilence #NotWithoutUs071

Every 2nd Tuesday of September 16.00h

Ziekte … Arbeidsloos … Zonder Netwerk … Zonder Woning … Anders … Iedereen die het is, wil ook dan ertoe doen als mens.

Het BurgerManifestInStilte #NietZonderOns071 is een jaarlijkse oproep aan ons allen tot bewustwording, tot verbondenheid met kwetsbare medeburgers*), beseffend ‘dit kan ook mij overkomen’. Zelfs morgen. Iedereen wil ook dan gezien worden, erbij blijven horen, ertoe doen. Als mens. Door deelname aan het BurgerManifestInStilte #NietZonderOns071 laten we dit menselijke verlangen aan elkaar en aan de stad zien.

. . . O m – h e t – v e r m o e d e n – d a t – w e – a n d e r s – k u n n e n . . .

Loop met ons mee: 12 september 2023 | Vertrek 16.00u Hogewoerdsbrug | Bestemming 17.30u Hogewoerdsbrug. We lopen op ruime afstand achter elkaar (lint)!

*) Kwetsbare Burgers: “Burgers die risico lopen om een achterstand in de maatschappij op te lopen of in een sociaal isolement te raken, zoals * mensen met een lichamelijke beperking; * mensen met langdurige psychische problemen; * mensen met een verstandelijke beperking; * mensen met psychosociale ( inclusief materiële ) problemen; * mensen met lichte opvoed – en opgroeiproblemen;  * mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld; * mensen die uitgestoten ( dreigen te ) worden wegens hun seksuele oriëntatie; * mensen met meervoudige problematiek ( o.a. verslaafden, daklozen ).” www.movisie.nl

5 JAAR VN-VERDRAG MENSEN MET EEN HANDICAP REDEN VOOR EEN FEESTJE?

14 juli 2021 was het 5 jaar geleden dat in Nederland het VN-verdrag Handicap in werking trad. Hoe staat het er nu voor?