🙏 BurgerManifestInStilte #NietZonderOns071 🙏 ~ ~ ~ ~ ~ iedere 2e dinsdag van september ~ ~ ~ ~ ~

Ziek. Arbeidsloos. Zonder Netwerk. Zonder Woning. Iedereen die het treft wil er ook toe doen als mens. Dat vraagt iets van ons.

Het BurgerManifestInStilte #NietZonderOns071 is een jaarlijkse oproep aan ons allen tot bewustwording, tot verbondenheid met kwetsbare medeburgers, beseffend ‘dit kan ook mij overkomen’. Zelfs morgen. Iedereen wil ook dan gezien worden, erbij blijven horen, ertoe doen. Als mens. Door deelname aan het BurgerManifestInStilte #NietZonderOns071 laten we dit menselijke verlangen aan elkaar en aan de stad zien.

. . . Stil worden . . . Vertragen . . . Ruimte maken . . .

Voor Jezelf . . . Voor de Ander . . .

Loop met ons mee: 14 september 2021 | Vertrek 15.00u Café Pomerans Maredijk 2 | Bestemming 16.00u Hogewoerdsbrug