~ ~ ~ de tweede dinsdag van september ~ ~ ~ #NietZonderOns071 🙏BurgerManifestInStilte🙏

Nu ben ik gezond. Morgen kan ìk langdurig ziek worden.

Nu heb ik inkomen. Morgen kan ìk werkeloos worden.

Nu heb ik een sociaal netwerk. Morgen kan ìk alleen komen te staan.

Wie ben ik? Heb ik ergens om gevraagd?

Het BurgerManifest in Stilte in Leiden is een jaarlijkse oproep aan ons allen tot bewustwording, tot verbondenheid met kwetsbare burgers, beseffend  ‘dit kan ook mij overkomen’. Kleinschalig, zonder media, informeel van opzet, gericht op hier en nu, ruimte creëren, verstilling. Dat ik niets in de hand heb. Dat ook ik ziek kan worden, zonder arbeid, zonder netwerk, zonder woning of dat alles tezamen kan komen te zitten…Heb ik ergens om gevraagd?

Dinsdag 14 september a.s. wordt in stilte en stapvoets uit alle windrichtingen naar de Hogewoerdsbrug (tegenover Café Anne & Max) gelopen. Hier om 16.00uur aangekomen kan iedereen na een moment van in stilte samenzijn, een bloem met flyer nemen. Bij het uit elkaar gaan rond 16.30u bespeelt Levina Pors het carillon ‘Voor degene die dacht dat hij alleen was; Voor degene die het geluk niet kan beamen…’ (R. Shaffy – Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder). Loop mee!

Wat staat mij, jou en ons te doen wanneer we kwetsbare medeburgers er toe wil laten doen? Want, stel ìk verlies iets van mijn gezondheid, netwerk of arbeid…Wat zou ik nodig hebben om mee te blijven doen, er toe te blijven doen…?

Want als het jou overkomt………willen wij dat de samenleving er klaar voor is!

mensen die vaak als kwetsbaar worden beschouwd, zijn mensen met • een langdurige lichamelijke beperking • langdurige psychische problemen • met een verstandelijke beperking • met psychosociale (inclusief materiële) problemen • met lichte opvoed- en opgroei problemen • die betrokken zijn bij huiselijk geweld • die uitgestoten (dreigen te) worden wegens hun sexuele oriëntatie • met meervoudige problematiek (waaronder verslaafden). Movisie