Support Algemeen

VRIJWILLIGE INZET vanuit betrokkenheid bij arbeidsdeelname van mensen met een langdurige psychiatrische aandoening is voor ons enorm belangrijk. Vrijwilligers en bestuur zetten zich vanuit het platform onbezoldigd – of tegen onkostenvergoeding – in voor de Leidse samenleving en regio bij de voorbereiding en uitvoering van dialoog- en ontmoeting.

ALS STIMULANS, inspiratie en met het oog op persoonlijke ontwikkeling bieden wij onze vaste vrijwilligers graag begeleiding en/of gelegenheid voor kortdurende scholing. Daarnaast zijn er per kwartaal gezamenlijke terug- en vooruitblikmomenten, de jaarlijks Platformverjaardag (14 maart!) en wordt aandacht gegeven aan succeservaringen waar ieders bijdrage een grote rol bij speelt (zoals een geslaagde dialoogbijeenkomst). Voor dit alles hebben we echter nauwelijks geld beschikbaar.

Wij geloven in het talent en kwaliteiten van mensen in het algemeen en in het bijzonder van mensen met een langdurige psychiatrische aandoening. We geloven in het talent en kwaliteiten van onze vrijwilligers die ze belangeloos inzetten voor het platform en haar dialogen. Geeft u ons een financieel/persoonlijk steuntje in de rug om hen verder te helpen en te waarderen?

Alle steun van burgers, zzp’ers, mkb, bedrijven, organisaties, verenigingen, coöperaties etc. is welkom.

U kunt uw donatie overmaken op NL08 TRIO 0338 6039 05 t.n.v. Stichting Platform SamenWerken Leiden. Opdracht tot (periodieke) incasso geeft u door het formulier onder de link uit te printen, in te vullen en te versturen naar het postadres dat erop staat of door een mail te sturen naar

pfsamenwerken@gmail.com

met uw

 • voor-/achternaam;
  • woonplaats;
  • rekeningnummer;
  • incassobedrag;
  • frequentie/termijnen;
  • handtekening.

Hartelijk dank!