Ruimte Voor Wat Is

‘grootheid door een vrije geest’ – uit: Leids Volkslied

Er komt steeds meer te staan tussen ons mens zijn en wat we als samenleving het liefst willen: ‘Mens zijn’. Andere mensen die voorschrijven wie of hoe ik hoor te zijn. Sociale media. Ongeschreven en voorgeschreven regels. Aan mij als vrouw, moeder, vriend, werkgever, dochter, scholier, grootouder, vriendin, buurtgenoot, collega, ambachtsvrouw, kind. We raken onszelf kwijt in gedachten over wat en hoe we horen te zijn.

Hoe ooit nog mens te zijn. Met een warm kloppend hart, een ontroerde ziel, een bewogen stem . . .

Mens zijn in relationeel, materieel èn spiritueel opzicht. Met ervaringen die ervaringen mogen zijn en blijven. Om naar te luisteren, aandacht voor te hebben. Om mijn menszijn te ontwikkelen. Ervaringen die een plaats in de samenleving mogen krijgen. Zonder oordeel, belerende opmerking, verantwoording voor- danwel achteraf.

Een ervaring is rijk, vol en krachtig genoeg van zichzelf. Mèt kartelranden, plooien of knoesten. Zonder theorie, toe-eigening, professional of belangenvertegenwoordiging. Voor een mens die kan ontvangen. Voor een samenleving die ervoor openstaat. Ervaringen delen creeërt ruimte voor andere inzichten, relaties en perspectieven. Je wordt er meer mens van. Onze samenleving kan het goed hebben! Ervaringen delen kan de sleutel zijn naar andere ruimtes voor andere ontmoetingen. In de eerste plaats ruimte in onszelf, in ontmoeting met onszelf.

Platform SámenWerken creeërt en verkent door het onderzoeken van ervaringen in de vrije ruimte. Een vrije ruimte is een plek om na te denken, samen met anderen, over hoe de wereld in elkaar zit, wat ons en anderen te doen staat, wat ‘het goede leven’ inhoudt. We nodigen daarbij graag een diversiteit aan betrokken mensen uit. Los van hun rollen en posities. Los van status, rang of belang in het maatschappelijke leven. Om samen te onderzoeken welke ideeën richtinggevend zijn, waar het ons ook al weer om beginnen was, wat de betekenis is van woorden of begrippen die ons handelen leiden. Dit vraagt van ieder een houding van niet – weten; niet – oordelen en nieuwsgierig blijven. Immers, juist waar de werkelijkheid of wat wordt verteld of wordt getoond niet meteen duidelijk is, ontstaat ruimte voor ontdekkingen. Het op deze wijze opzoeken van andere ruimte biedt kansen voor anders omgaan met onszelf en met de Ander in onze complexe samenleving van vandaag de dag.

#RuimteVoorWatIs071