Ruimte Voor Wat Is

‘grootheid door een vrije geest’ – uit: Leids Volkslied

artikel in voorbereiding – verwachte publicatie eind november ’20 – begin januari ’21

#RuimteVoorWatIs071