Ruimte Voor Wat Is

‘grootheid door een vrije geest’ – uit: Leids Volkslied

Er komt steeds meer te staan tussen mijn mens zijn en wat we als samenleving het liefst willen: ‘Mens zijn’. Andere mensen die voorschrijven wie of hoe ik hoor te zijn. Sociale media. Ongeschreven en voorgeschreven regels. Aan mij als vrouw, moeder, vriend, werkgever, dochter, scholier, grootouder, vriendin, buurtgenoot, collega, ambachtsvrouw, kind. Mijn gedachten.

Hoe ooit nog mens te zijn. Met een warm kloppend hart, een ontroerde ziel, een bewogen stem . . .

Mens zijn in relationeel, materieel èn spiritueel opzicht. Met ervaringen die ervaringen mogen zijn en blijven. Om naar te luisteren, aandacht voor te hebben. Om mijn menszijn te ontwikkelen. Ervaringen die een plaats in de samenleving krijgen. Zonder oordeel, belerende opmerking, verantwoording voor- danwel achteraf.

Een ervaring is rijk, vol en krachtig genoeg van zichzelf. Mèt kartelranden, plooien of knoesten. Zonder theorie, toe-eigening, professional of belangenvertegenwoordiging. Voor een mens die kan ontvangen. Voor een samenleving die ervoor openstaat. Ervaringen delen creeërt ruimte voor andere inzichten, relaties en perspectieven. Je wordt er meer mens van. Onze samenleving kan het goed hebben! Ervaringen delen kan de sleutel zijn naar een nieuwe ruimte voor andere antwoorden.

#RuimteVoorWatIs071