Welkom!

H a r t & Z i e l

voor Publieke Dialogen MIDDEN IN DE SAMENLEVING

door iedereen betrokken bij arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige psychiatrische aandoening.

Wist je dat één op de vier mensen in zijn leven een psychische aandoening krijgt? Dit kan een verre vriend, een geliefde collega, je groenteman, dokter, een gezinslid, maar ook jijzelf zijn…

Menselijk kapitaal is het meest kostbare kapitaal dat we als samenleving hebben …

Wij zijn Platform SámenWerken, een burgerinitiatief opgericht vanuit betrokkenheid bij de Leidse samenleving. We proberen mensen met een langdurige psychiatrische aandoening een stapje verder te helpen in hun leven. Daarbij richten we ons met name op arbeidsparticipatie midden in de samenleving.

Dit doen we op twee manieren:
• ondernemers en mensen uit de doelgroep bij elkaar brengen om samen een stapje verder te komen;
• bewustwording door dialoogbijeenkomsten; een aandachtsweek ‘Leidse Kappers Knippen om te Verbinden’; Burger Manifest in Stilte ‘#NietZonderOns071’ (elke 2e dinsdag van september); lezingen; bijdrage Geluksroute071…..

‘Een ondernemer vanuit passie kent de waarde van mensen met een langdurige psychiatrische aandoening voor zijn organisatie.’

Een belangrijke drijfveer voor ons is de groeiende kloof tussen mensen uit de doelgroep en de samenleving als geheel. De samenleving heeft moeite de kloof te overbruggen. Iedere kleine stap voor de samenleving, is een grote stap voor mensen uit de doelgroep. Jij kunt degene zijn die helpt de kloof te overbruggen / verkleinen.

Meedoen? Neem contact op via het contactformulier. Wij kijken er naar uit.