Welkom!

H a r t & Z i e l

voor Publieke Dialogen MIDDEN IN DE SAMENLEVING

door iedereen betrokken bij arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige achtergrond Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)

Wist je dat één op de vier mensen in zijn leven een psychische aandoening krijgt? Dit kan een verre vriend, een geliefde collega, je groenteman, dokter, een gezinslid, maar ook jijzelf zijn…

Menselijk kapitaal is het meest kostbare kapitaal dat we als samenleving hebben …

Platform SámenWerken is een kleine onafhankelijke en autonoom functionerende organisatie. We pakken het maatschappelijke belang en de meerwaarde van arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige achtergrond GGZ op in het directe belang van alle betrokkenen en de samenleving als geheel. Daartoe bieden we Publieke Dialogen aan aan iedereen die betrokken is bij arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige achtergrond GGZ. Daarnaast brengen we ondernemers en mensen uit de doelgroep bij elkaar om samen te ontdekken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

‘Een ondernemer vanuit passie kent de waarde van mensen met een langdurige achtergrond GGZ voor zijn organisatie.’

Een belangrijke drijfveer voor ons is de groeiende kloof tussen mensen uit de doelgroep en de samenleving als geheel. De samenleving heeft moeite de kloof te overbruggen. Iedere kleine stap voor de samenleving, is een grote stap voor mensen uit de doelgroep. Jij kunt degene zijn die helpt de kloof te overbruggen / verkleinen.

Meedoen? Neem contact op via het contactformulier. Wij kijken er naar uit.