2014 Welkom! 2024

Ontmoeten is een begin, regelmatig ontmoeten is vooruitgang. SámenWerken biedt kansen voor ontwikkeling!

. . . . . . . . . . . . . . . H a r t & Z i e l . . . . . . . . . . . . .

BIJ ONTMOETING & DIALOOG MIDDEN IN DE SAMENLEVING

voor iedereen betrokken bij (dreigende) maatschappelijke uitsluiting. Maatschappelijke uitsluiting treft dikwijls mensen die zich moeilijk of niet kunnen uiten. Maar ook deze mensen willen ertoe doen. Ieder mens wil ertoe doen, iedereen doet ertoe.

Wist je bijvoorbeeld dat één op de vier mensen in zijn leven een psychische aandoening krijgt? Dit kan een verre vriend, een geliefde collega, je groenteman, dokter, een gezinslid, maar ook jijzelf zijn…

Menselijk kapitaal is het meest kostbare kapitaal dat we als samenleving hebben …

Wij zijn Platform SámenWerken, een burgerinitiatief vanuit betrokkenheid bij de Leidse samenleving. We proberen maatschappelijk bewustzijn te creëren rond uitsluiting of (dreigend) sociaal isolement van Leidenaren.

Met name tijdens onze ‘Ik zie jou graag’ – Maanden in het najaar – tijd van bezinning – leveren we onze bijdrage door:
• bewustwording door dialoog-/onderzoek; aandachtsweken Leidse Kappers #KnippenOm te Verbinden071 (2019 – 2022); Burger Manifest in Stilte ‘#NietZonderOns071’ (elke 2e dinsdag van september); ‘Ik ben er – banner’ in etalages ambachtelijke middenstanders: #DeAnderDoetErtoe071;

‘Een ondernemer met enig bewustzijn kent de waarde van mensen met een langdurige fysieke of psychische aandoening voor zijn organisatie.

Een belangrijke drijfveer voor ons is ‘de groeiende kloof’ tussen samenleving en mensen die aanzienlijk minder mee kunnen doen in arbeid, scholing, ontspanning, gezondheid, wonen, digitalisering etc.. De samenleving als geheel heeft moeite de kloof te overbruggen. Iedere kleine stap voor de samenleving, is een grote stap voor mensen die aanzienlijk minder kunnen meedoen. Jij kunt degene zijn die helpt de kloof te overbruggen / verkleinen. Iedere dag, ieder meoment opnieuw. Want jij kunt door ziekte, arbeidsverlies etc. morgen misschien minder mee doen.

Stg. Platform SámenWerken staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als overkoepelend, samenwerkings- en adviesorgaan. We worden bij complexe praktijkervaringen betrokken. Praktijkervaringen rondom spanning tussen de samenleving die we hebben gecreëerd en de samenleving die ons creëert. Praktijkervaringen rondom begeleiding naar arbeidsdeelname waarbinnen professionals, ondernemers, mensen met een langdurige psychische aandoening en/of bestuurders van één/enkele organisaties vast zijn komen te zitten. In zo’n situatie kan ieder ervoor kiezen ‘zijns-/haars weegs’ te gaan.

‘Ons weegs’ – de gezamenlijke onderzoeksdialoog vanuit het samenlevingsbelang – geeft iedereen een diepe en langdurige erkenning en voldoening voor zichzelf en in toekomstige samenwerking.

Het gaat ons immers erom als samenleving van alle burgers met elkaar verder te komen. Daarbij kunnen we geen enkele burger missen. Iedereen doet ertoe. Iedereen wil ertoe doen.

Meedoen? Neem contact op via het contactformulier. Wij kijken er naar uit.