Welkom!

H a r t & Z i e l

voor ONTMOETING & DIALOOG MIDDEN IN DE SAMENLEVING

voor iedereen betrokken bij arbeidsdeelname van mensen met een langdurige psychische aandoening.

Wist je dat één op de vier mensen in zijn leven een psychische aandoening krijgt? Dit kan een verre vriend, een geliefde collega, je groenteman, dokter, een gezinslid, maar ook jijzelf zijn…

Menselijk kapitaal is het meest kostbare kapitaal dat we als samenleving hebben …

Wij zijn Platform SámenWerken, een burgerinitiatief opgericht vanuit betrokkenheid bij de Leidse samenleving. We proberen ondernemers/werkgevers en mensen met een langdurige psychische aandoening verder te helpen in hun arbeidsrelatie. Daarbij richten we ons met name op arbeidsdeelname midden in de samenleving.

Dit doen we op twee manieren:
• ondernemers en mensen uit de doelgroep bij elkaar brengen om samen een stapje verder te komen;
• bewustwording door dialoogbijeenkomsten; aandachtsweken ‘Leidse Kappers Knippen… (Om te Verbinden)!’; Burger Manifest in Stilte ‘#NietZonderOns071’ (elke 2e dinsdag van september); lezingen; bijdrage Geluksroute071…..

‘Een ondernemer met bewustzijn kent de waarde van mensen met een langdurige psychische aandoening voor zijn organisatie.’

Een belangrijke drijfveer voor ons is ‘de groeiende kloof’: mensen die aanzienlijk minder mee kunnen doen in arbeid, scholing, ontspanning, gezondheid, wonen, digitalisering etc. en de samenleving als geheel. De samenleving als geheel heeft moeite de kloof te overbruggen. Iedere kleine stap voor de samenleving, is een grote stap voor mensen uit de doelgroep. Jij kunt degene zijn die helpt de kloof te overbruggen / verkleinen.

Meedoen? Neem contact op via het contactformulier. Wij kijken er naar uit.