2014 Welkom! 2021

. . . . . . . . . . . . . . . . . H a r t & Z i e l . . . . . . . . . . . . .

BIJ ONTMOETING & DIALOOG MIDDEN IN DE SAMENLEVING

voor iedereen betrokken bij arbeidsdeelname van mensen met een langdurige psychische aandoening.

Wist je dat één op de vier mensen in zijn leven een psychische aandoening krijgt? Dit kan een verre vriend, een geliefde collega, je groenteman, dokter, een gezinslid, maar ook jijzelf zijn…

Menselijk kapitaal is het meest kostbare kapitaal dat we als samenleving hebben …

Wij zijn Platform SámenWerken, een burgerbeweging vanuit betrokkenheid bij de Leidse samenleving. We proberen ondernemers/werkgevers en mensen met een langdurige psychische aandoening verder te helpen in hun arbeidsrelatie. Daarbij richten we ons met name op arbeidsdeelname midden in de samenleving.

Dit doen we op twee manieren:
• ondernemers en mensen uit de doelgroep bij elkaar brengen om samen een stapje verder te komen;
• bewustwording door dialoog-/onderzoek; aandachtsweken Leidse Kappers #KnippenOm te Verbinden071; Burger Manifest in Stilte ‘#NietZonderOns071’ (elke 2e dinsdag van september); lezingen; bijdragen aan Geluksroute071…..

‘Een ondernemer met bewustzijn kent de waarde van mensen met een langdurige psychische aandoening voor zijn organisatie.’

Een belangrijke drijfveer voor ons is ‘de groeiende kloof’: mensen die aanzienlijk minder mee kunnen doen in arbeid, scholing, ontspanning, gezondheid, wonen, digitalisering etc. en de samenleving als geheel. De samenleving als geheel heeft moeite de kloof te overbruggen. Iedere kleine stap voor de samenleving, is een grote stap voor mensen uit de doelgroep. Jij kunt degene zijn die helpt de kloof te overbruggen / verkleinen.

Stg. Platform SámenWerken staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als overkoepelend, samenwerkings- en adviesorgaan. We worden bij complexe praktijkervaringen betrokken. Praktijkervaringen rondom begeleiding naar arbeidsdeelname waarbinnen professionals, ondernemers, mensen met een langdurige psychische aandoening en/of bestuurders van één/enkele organisaties vast zijn komen te zitten. In zo’n situatie kan ieder ervoor kiezen ‘zijns-/haars weegs’ te gaan.

‘Ons weegs’ – de gezamenlijke onderzoeksdialoog vanuit het samenlevingsbelang – geeft iedereen een diepe en langdurige erkenning en voldoening voor zichzelf en voor de toekomstige samenwerking.

Het gaat ons immers erom als samenleving van alle burgers met elkaar verder te komen. Daarbij kunnen we geen enkele burger missen. Iedereen doet ertoe. Iedereen wil ertoe doen.

Meedoen? Neem contact op via het contactformulier. Wij kijken er naar uit.