BurgerManifestInStilte Stads Wandeling 2024 | . . . CitizenManifestInSilence City Walk 2024 . . .

→ → N . B . bezoek deze pagina opnieuw voor aanpassingen / nieuwe info ← ← → B . T . W . visit this page again for changes, new info ←

OPROEP JONGE SCHRIJVERS :

Loop met ons mee, vier verscheidenheid:

10 september 2024 | verzamelen 15.45u Nieuwstr. 7 | Bestemming 19.30u programma Koornbrug tot 20.30u | BurgerManifestInStilte #NietZonderOns071

Elke 2e dinsdag van september 15.45u

Walk with us, celebrate variety:

September 10, 2024 | come together 15.45h Nieuwstr. 7 | Destination 19.30h program Koornbrug till 20.30h | CitizenManifestInSilence #NotWithoutUs071

Every 2nd Tuesday of September 15.45h

Ziekte … Arbeidsloos … Zonder Netwerk … Zonder Woning … Anders … Iedereen die het is, wil ook dan ertoe doen als mens.

BurgerManifestInStilte #NietZonderOns071 is een jaarlijkse oproep aan ons allen tot bewustwording, tot verbondenheid. Met mensen die ‘Anders zijn’, met kwetsbare medeburgers. Iedereen in de samenleving wil gezien worden. Iedereen wil erbij blijven horen, ertoe doen. Als mens.
#NietZonderOns071 viert de kracht, energie, eigenheid en schoonheid van ‘Anders zijn’. Door deelname aan #NietZonderOns071 laten we dit aan elkaar en aan de stad zien.

. . . O m – h e t – v e r m o e d e n – d a t – w e – a n d e r s – k u n n e n . . .

Loop met ons mee: 10 september 2024 | Verzamelen 15.45u Nieuwstraat 7 | Bestemming 19.30u Koornbrug voor avondprogramma met hapje / drankje tot 20.30u.

Informatie: nietzonderons071@gmail.com | sms of app naar 06 – 8339 2544

→ → N . B . bezoek deze pagina opnieuw voor aanpassingen / nieuwe info ← ← → B . T . W . visit this page again for changes, new info ←