~ Leidse Inclusie Maanden #DeAnderDoetErtoe071 ~ 14 september – 29 november 2021

Van 13 – 19 september a.s. is de Landelijke Inclusieweek. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de maatschappelijke positie van mensen met een psychische aandoening. PAX vredesweek vraagt van 18 – 26 september aandacht voor inclusief samenleven: Zonder inclusieve samenlevingen, geen duurzame vrede.Van 30 september tot en met 7 oktober staat verbinding en ontmoeting centraal in de Landelijke Week tegen Eenzaamheid. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. Van 4 – 8 oktober a.s. is de Landelijke Week van de Toegankelijkheid. Hierin wordt aandacht gevraagd voor toegankelijke winkels, horeca, theaters, natuurgebieden, sportaccommodaties, festivals en digitale toegankelijkheid. Aandacht voor toegankelijkheid van arbeid is ons inziens passend binnen die week. In de week van de toegankelijkheid valt ook de jaarlijkse dag van de diversiteit (5 oktober). Een dag waarop ondernemers / organisaties aandacht vragen voor een maatschappij waarin ieders talenten worden benut en gewaardeerd. Tot slot is rond 10 oktober – jaarlijkse dag voor de psychische gezondheid – de #OpenUp Week: mooie, krachtige en ontroerende verhalen van jongeren die te maken hebben (gehad) met psychische klachten. Aangeboden door 3FM, HUMAN. MindYoung.

~ Van 14 september tot en met 29 november ~ de Leidse Inclusie Maanden:

14 september: 3e BurgermanifestInStilte #NietZonderOns071

14 september – 31 oktober: Leidse Kappers #KnippenOmTeVerbinden071 (ook 3e jaar!)

14 september – 31 oktober: De Zorgzame Wijk #DeAnderDoetErtoe071 met ambachtelijke Leidse ondernemers; puzzel-wandeltocht kinderen/(groot-)ouders; flashmobs; verhalen – ophalen – verbeelden – verbinden etc. Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk!

29 november: ‘Iets’ met betrokken wijkbewoners, burgers, professionals, ondernemers rond #DeAnderDoetErtoe071: samen eten; theater, prijsuitreiking en…. Kortom: verrassing!

De Leidse Inclusie Maanden #DeAnderDoetErtoe071 worden mede aangeboden door (zie link)