D I A L O O G 1 0 0 0 B L O E M E N ONDERNEMERS, WERKNEMERS MET EEN ACHTERGROND LANGDURIGE GGZ ÈN PROFESSIONALS ONDERZOEKEN GEZAMENLIJK ELKAARS PRAKTIJKERVARINGEN

Deze bijeenkomst gaat over arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige achtergrond GGZ. En wat daar voor iedereen bij komt kijken…

Op deze middag gaan werkzoekenden, ondernemers en professionals met elkaar in gesprek. Gezamenlijk onderzoeken ze mogelijkheden en obstakels. Hoe kunnen we er aan bijdragen dat iedereen zijn/haar kwaliteiten in kan zetten voor de maatschappij? En wat kunnen we van elkaar leren?

Genodigd zijn werkgevers, werkzoekenden, professionals, lokale politici, onder-nemersbelangenverenigingen.

We stellen uw aanwezigheid erg op prijs. Via de pop-up die direct bij het openen van https://www.platformsamenwerken.nl en na iedere opstart van uw apparaat verschijnt kunt u zich opgeven. Na invullen van de pop-up ontvangt u een mailbericht. Hierin wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Pas nadat u uw aanmelding heeft bevestigd is deze afgerond.

Meld u bij voorkeur aan vóór 22 mei. We zien er naar uit u op 6 juni te begroeten.

  • DATUM 6 JUNI
  • TIJD 14.00 – 18.00uur
  • LOKATIE ‘HET GEBOUW, ARUBAPAD 2, LEIDEN