D I A L O O G 1 0 0 0 B L O E M E N

ONDERNEMERS, WERKNEMERS MET EEN LANGDURIGE PSYCHIATRISCHE AANDOENING ÈN PROFESSIONALS ONDERZOEKEN PRAKTIJKERVARINGEN

Deze bijeenkomst gaat over arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige psychiatrische aandoening. En wat daar voor iedereen bij komt kijken…

Op deze middag gaan werkzoekenden, ondernemers en professionals met elkaar in gesprek. Gezamenlijk onderzoeken ze mogelijkheden en obstakels. Hoe kunnen we er aan bijdragen dat iedereen zijn/haar kwaliteiten in kan zetten voor de maatschappij? En wat kunnen we van elkaar leren?

Genodigd zijn werkgevers, werkzoekenden, professionals, lokale politici, ondernemersbelangenverenigingen.