~ ~ ~ de tweede dinsdag van september ~ ~ ~ #NietZonderOns071 🙏BurgerManifestInStilte🙏

Nu ben ik gezond. Morgen kan ìk langdurig ziek worden. Nu heb ik inkomen. Morgen kan ìk werkeloos worden. Nu heb ik een sociaal netwerk. Morgen kan ìk alleen komen te staan. Wie ben ik? Heb ik ergens om gevraagd?

8 september 2020 presenteert het Sociaal Cultureel Planbureau de door hen bijgewerkte Sociale Staat van Nederland.

‘Welke uitgangspunten zou ik willen hanteren om de meest kwetsbare Leidenaren ertoe te laten doen in Leiden?’

Doe mee, deel jouw uitgangspunten! Kom 8 september 2020, 16.00 naar Rijnlandse Voet / Breestraat 90-92. Eindtijd: 16.30u.

Want als het jou overkomt…………………willen wij dat de samenleving er klaar voor is!

8 september, 16.00-16.30u Rijnlandse Voet – Breestraat 90 – 92 Leiden

mensen die vaak als kwetsbaar worden beschouwd, zijn mensen met • een langdurige lichamelijke beperking • langdurige psychische problemen • met een verstandelijke beperking • met psychosociale (inclusief materiële) problemen • met lichte opvoed- en opgroei problemen • die betrokken zijn bij huiselijk geweld • die uitgestoten (dreigen te) worden wegens hun sexuele oriëntatie • met meervoudige problematiek (waaronder verslaafden). Movisie