Welkom!

H a r t & Z i e l
voor Publieke Dialogen MIDDEN IN DE SAMENLEVING
voor iedereen betrokken bij arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige achtergrond Geestelijke Gezondheids Zorg(GGZ)

Wist je dat één op de vier mensen in zijn leven een psychische aandoening krijgt? Dit kan een verre vriend, een geliefde collega, je groenteman, dokter, een gezinslid zijn…

Menselijk kapitaal is het meest kostbare kapitaal dat we als samenleving hebben …

Stichting Platform SamenWerken Leiden e.o. brengt àlle betrokkenen – los van rangen, standen, belangen, dwars door en tussen organisaties  –  rondom arbeidsparticipatie voor mensen met langdurige achtergrond GGZ in dialoog. Betrokkenheid en inzet van vrijwilligers vormt de energie waarvan het platform bruist.

St. Platform SamenWerken is een kleine onafhankelijke en autonoom functionerende organisatie. We pakken het  maatschappelijke belang en de meerwaarde van arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige achtergrond GGZ op in het directe belang van alle betrokkenen en de samenleving als geheel. Daartoe bieden we Publieke Dialogen aan aan iedereen die betrokken is bij arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige achtergrond GGZ.

Een belangrijke drijfveer voor ons is de groeiende kloof tussen mensen uit de doelgroep en de samenleving als geheel. De samenleving heeft moeite de kloof te overbruggen. Iedere kleine stap voor de samenleving, is een grote stap voor mensen uit de doelgroep. Jij kunt degene zijn die helpt de kloof te overbruggen / verkleinen.

Meedoen? Neem contact op via het contactformulier. Wij kijken er naar uit.